หน้าหลัก

                   

 

5
1
2
3
4

🚨 ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ     https://chongkho.inbaac.com

 

🚨 ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตร อำเภอตะพานหิน

1
2
3
4
5
6
7

🚨 เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2563

*** ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม……..

 

 

เกษตรตะพานหิน ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

วันที่  29  ตุลาคม  2563   เวลา 10.00 น….
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหิน ประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง)

วันที่  28  ตุลาคม  2563   เวลา  09.00 น…
Read more

0 comments

ประชุมพิจารณาผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ รอบที่ 3

วันที่  27  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. …
Read more

0 comments

เกษตรกรตำบลวังหลุม ประชาคมตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง (ภาวะฝนแล้ง)

วันที่  22  ตุลาคม  2563   เวลา 13.00 น….
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับอำเภอ

วันที่  21  ตุลาคม  2563  เวลา 09.30 น. …
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหิน ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง ตำบลดงตะขบ

วันที่  14 ตุลาคม  2563  เวลา 11.00 น. น…
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2563   เวลา 18.30…
Read more

0 comments

เกษตรอำเภอตะพานหิน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2563   เวลา 07.00…
Read more

0 comments

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลไทรโรงโขน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2563  เวลา 13.30 …
Read more

0 comments

เกษตรคลองคูณ ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

วันที่  12  ตุลาคม  2563   เวลา 09.00 น….
Read more

0 comments

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม