หน้าหลัก

                   

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ     https://chongkho.inbaac.com

 ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตร อำเภอตะพานหิน

1
2
3
4
5
6
7

 

 

ตะพานหินพัฒนาคุณภาพไม้ผล โดยศึกษาดูงานแปลงใหญ่ไม้ผลสากเหล็ก

วันที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา 09.30 น….
Read more

0 comments

ตะพานหินอบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1

วันที่  18  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น….
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินจัดกระบวนการเรียนรู้ Smart Group กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านชาววัง

วันที่  17  ธันวาคม  2562   เวลา 08.30 น…
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer

วันที่  13  ธันวาคม  2562   เวลา 09.30 น…
Read more

0 comments

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่  12  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น….
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่  12  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น….
Read more

0 comments

ปลูกพืชน้ำน้อย เสริมรายได้

วันที่  11  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เวลา 13.30  …
Read more

0 comments

จัดเวทีรับสมัครเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

วันที่  11  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา 09.30 น….
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่  5  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐7.๓๐ น….
Read more

0 comments

ตะพานหิน ประชุมประจำเดือน

วันที่  3  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๓๐ น….
Read more

0 comments

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม