ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ถนนตะพานหิน-พิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลหัวยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

E-mail : taphanhin.doae@gmail.com

โทรศัพท์  056-039880