หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน สามารถยื่นความประสงค์ขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ☎️ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 56623404  ☎️

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนตกน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะทำการคาดการณ์ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ทุกเดือน ในช่วงฤดูฝน 2565

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กําหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2565

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชิต ใจเฉื่…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามเกษตรกรในโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชิต ใจเฉื่…
Read more

เกษตรอำเภอตะพานหิน ลงพื้นที่เยี่ยม เกษตรกรต้นแบบ ม.1 ต.งิ้วราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชิตใจเฉื่อ…
Read more

เกษตรตะพานหิน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชิต ใจเ…
Read more

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (DM)

วันที่ 31 มกราคม นาย วิชิต ใจเฉื่อย เกษต…
Read more

เกษตรอำเภอตะพานหิน เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2566 (MM)

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายวิชิต ใจเฉ…
Read more

วิสาหกิจชุมชนอำเภอตะพานหิน ร่วมออกบูธ พาณิชย์ สินค้าราคาประหยัด

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอ…
Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายว…
Read more

ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวิชิต ใจเฉื่อย …
Read more

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวิชิต ใจเฉื่อย …
Read more