ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตำบลไทรโรงโขน

วันที่  21  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐น. นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอำเภอตะพานหิน มอบหมายให้นายเกรียงไกร พิมปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตำบลไทรโรงโขน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่นบ้านคลองเจ๊กเสี่ยงหมู่ที่ ๑ และกลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่บ้านไทรโรงโขนหมู่ที่ ๒ จากการประเมินพบว่าทั้ง ๒ กลุ่ม เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับดีเนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม พร้อมทั้งได้แจ้งกลุ่มให้ดำเนินการต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2563 นี้ด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *