การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

วันที่  29  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น. นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอำเภอตะพานหิน  มอบหมายให้นายศุภกิจ ยศบุญเรือง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านอารักขาพืช  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน  จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย  ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ตำบลคลองคูณ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *