ติดตามสถานการณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลทับหมัน

วันที่  26  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 13.30 น. นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอำเภอตะพานหิน มอบหมายให้นายอัษฎกร ขุนพิลึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนสอบถามสถานการณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลทับหมัน  กลุ่มเกษตรกรคลองเถาวัลย์เหล็ก หมู่ที่ 4  และกลุ่มบึงประดู่ร่วมใจ หมู่ที่ 5 เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ประจำปี 2563  เพื่อให้เป็นปัจจุบัน  ในพื้นที่ตำบลทับหมัน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *