ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

วันที่  28  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น. นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเชื่อมโยงเครือข่าย (ศพก.) และแปลงใหญ่  พร้อมทั้งวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล  โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน  14  ราย และคณะกรรมการ (ศพก.) จำนวน  17  ราย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ณ  สำนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *