เกษตรตะพานหิน จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา 08.30 น. นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอำเภอตะพานหิน มอบหมายให้นายศุภกิจ  ยศบุญเรือง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านอารักขาพืช  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน  จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย  ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทับหมัน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *