รวมข่าวประชาสัมพันธ์.........
.
.
. เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรังครั้งที่ 2
......... ชลประทาน จังหวัดพิจิตร ได้งดการปล่อยน้ำ เพื่อการเกษตร ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการทำนาปรังครั้งที่ 2 เนื่องจากชลประทานจะปล่อยน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น