รวมข่าวประชาสัมพันธ์.........
 
 
. เรื่อง แผนการส่งน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2557
...........ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว แจ้งกำหนดส่งน้ำวันที่ 19 พ.ค.57-24 ส.ค.57 ส่งน้ำ 14 วัน หยุด 14 วัน สลับกันไป และจะหยุดส่งน้ำในวันที่ 25 ส.ค. 57 .......//2 มิ.ย.57
. เรื่อง การเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืช
.......... สำรวจติดตามแปลงสถานการณ์ศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เมื่อพบปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเฉลี่ยมากว่า 10 ตัวต่อจุด ให้เจ้าหน้าแจ้งเตือนภัยการระบาดในพื้นที่ และแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และรายงานพื้นที่ระบา
. เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรังครั้งที่ 2
......... ชลประทาน จังหวัดพิจิตร ได้งดการปล่อยน้ำ เพื่อการเกษตร ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการทำนาปรังครั้งที่ 2 เนื่องจากชลประทานจะปล่อยน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น