อาสาสมัครเกษตร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


รายชื่ออาสาสมัครเกษตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร


******************************************************************
งิ้วราย
ห้วยเกตุ
ไทรโรงโขน
หนองพยอม
ทุ่งโพธิ์
ดงตะขบ
คลองคูณ
วังสำโรง
วังหว้า
วังหลุม
ทับหมัน
ไผ่หลวง

 

Back